قیمت برج خنک کننده

علاوه بر همین ، مقدار آب گرم از دست رفته قلیل هست . آن ها از قانون جرم های متفاوت در میان هوای محیط و هوای گرم موجود در برج به کار گیری می کنند. مطلقا توجه داشته باشید که محل کارگزاشتن اهمیت دستگاه تهویه مطلوب باشد تا هوای گرم خروجی از برج خنک کن به راحتی تخلیه شود و دوباره گردش نکند و وارد برج نشود. به طور مثال هرچه دمای هوای محل ورود و هوای خروجی حیاتی نیز اختلاف کمتری داشته باشند، برج گنجایش بیشتری نیاز دارد. گزینه های تصفیه آب مانند نوع سازی آب ، به کار گیری از مواد شیمیایی سبز ، تصفیه و قابل انعطاف شدن باعث می شود سیستم برج بهینه کار کرده و به نیاز خنک کننده گزینه نیاز دست یابد. همچنین به برهان قطعات گزینه به کارگیری در همین محصول، علی الخصوص تبدیل کننده حرارتی، صرف هزینه های نسبتا ذیل تری به جهت خرید کننده به دنبال دارد. در صورتی که از نزدیک نگاهی بیندازید ، بیشتر ایجاد کنندگان شامل دستورالعمل های مناسب مراقبت و همینطور برنامه های تعمیر و حفظ هستند که می تواند هم به جهت هزینه های عملیاتی شما هم زمان و نیز هزینه را ساده تر کند. همین روشها مهم نگهداری جریان مطلوب آب و جریان هوا و همچنین خودداری از خوردگی در برج خنک کننده می توانند از افت بهره وری در بخش انتقال حرارت دوری کنند. در همین مدل تا هنگامی که حرفه واضح میباشد جریان هوا میان محیط داخل برج و خارج برقرار میباشد همینطور نسبت به برجهای بدون حرفه فضای کمتری را اشغال میکنند. این جور برج خنک کننده کلیدی معایب زیادی از پاراگراف مصرف اکثر انرژی به استدلال جریان هوا آیتم نیاز است. از معایب کولینگ تاور مکش مکانیکی می اقتدار به داشتن صدا و لرزش اشاره کرد. ادغام مطلوب برج خنک کننده خشک و مرطوب در برج خنک کننده هیبریدی موجب شده تا بعضی از معایب هر دو برج خنک کننده که به تنهایی به کارگیری می شوند، مرتفع گردد و از اینرو همین جور از برجهای خنک کننده تبدیل به تجهیزات پرطرفدار گردند. اگر شما هر دسته سوالی در رابطه اصلی کجا و طریق استفاده از طراحی برج خنک کن دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.