“قیمت برای بیان حقیقت…” راهول گاندی در تخلیه خانه های ییلاقی رسمی دهلی | اخبار

22 آوریل 2023، 11:22 عصر ISTمنبع: ANI

پس از یک دوره طولانی 19 سال، رهبر کنگره، راهول گاندی، خانه ییلاقی رسمی خود در دهلی را در 22 آوریل تخلیه کرد. رهبر کنگره در حال تحویل کلید خانه به مقام مسئول دیده شد. گاندی که آن را نتیجه پرداخت بهای بیان حقیقت خواند، از مردم برای حمایت 19 ساله از او تشکر کرد و اطمینان داد که همچنان به طرح موضوعاتی مانند تورم ادامه خواهد داد. این خانه به مدت 19 سال توسط مردم به من داده شد. من می خواهم از آنها تشکر کنم. من حاضرم تاوان گفتن حقیقت را بپردازم. من نمی خواهم اینجا زندگی کنم. من همچنان موضوع تورم را همانطور که حقیقت است مطرح می کنم. راهول گاندی، رهبر کنگره، به دلیل یک پرونده افترا که شامل نخست وزیر نارندرا مودی بود، به عنوان یکی از اعضای لوک سبها رد صلاحیت شد.