قوانین مزرعه: پلیس راهپیمایی اعتراضی “دهلی-چالو” به کشاورزان را رد کرد | اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 09:49 AM ISTمنبع: بار اکنون

ده ها هزار کشاورز از پنجاب و هاریانا حرکت خود را به سمت پایتخت ملی برای “دهلی چالو” بر خلاف سه قانون مزرعه مرکزی آغاز کرده اند. استقرار سنگین پرسنل پلیس در مرز سینگو (مرز دهلی-هاریانا) در پیش بینی اعتراضات دهلی-چالو کشاورز دیده می شود. پلیس همچنین از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر اوضاع استفاده کرد. پلیس هاریانا همچنین تمام هماهنگی ها را در مرز انجام داده است.