قوانین مزرعه: “اطمینان کتبی درباره MSP کافی نیست” | اخبار

دسامبر 03 ، 2020 ، 04:27 PM ISTمنبع: بار اکنون

به گفته منابع ، کشاورزان اطمینان کتبی دولت درباره حداقل قیمت حمایت (MSP) را رد کرده اند. این کشاورزان از دولت خواسته اند که MSP را به عنوان قانون اعلام کند. وزیر کشاورزی اتحادیه نارندرا سینگ تومار به همراه وزیر راه آهن اتحادیه پیوش گویل در حال گفتگو با رهبران کشاورزان در ویگیان بهوان در پایتخت ملی. قبل از جلسه ، تومار به “نتیجه مثبت” از بحث امیدوار بود. هزاران کشاورز از ایالت های همسایه ، به ویژه پنجاب ، در بخشی از اعتراض “دهلی چالو” در برابر سه اصلاحات جدید کشاورزی که توسط کشاورزان معترض به عنوان “قانون سیاه” لقب گرفته اند ، در پایتخت ملی و اطراف آن مستقر شده اند.