قوانین قانون مزرعه: دور پنجم گفتگوهای رهبران کشاورز با دولت مرکزی آغاز می شود | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 03:59 PM ISTمنبع: بار اکنون

دور پنجم گفتگوهای رهبران کشاورز و دولت مرکزی در ویگیان بهوان آغاز می شود. پیش از این جلسه وزرای اتحادیه از جمله راجنات سینگ و وزیر کشور آمیت شاه با نخست وزیر نارندرا مودی دیدار کردند. در این جلسه وزیر کشاورزی نارندرا سینگ تومار و وزیر راه آهن پیوش گویال نیز ارائه شدند. منابع گفتند که در صورت عدم نتیجه امروز جلسه ، رهبران کشاورزان نسبت به بهارات باند هشدار دادند. رهبران کشاورزان نیز از خوردن غذای تهیه شده توسط دولت خودداری کردند.

مطالب جدید خواندنی  اگر امروز هیچ چیز دیگری نمی خوانید، این گزارش را در طراحی داخلی بخوانید