قطر ابراز تأسف می کند زیرا اوز می گوید زنان در 10 پرواز جستجو شده اند

دهلی نو: قطر روز چهارشنبه از برخورد با آگهی های بعد از آن ابراز تاسف کرد استرالیا گفت: زنان در 10 پرواز تحت عمل قرار گرفتند جستجوهای فیزیکی تهاجمی به دنبال کشف یک نوزاد رها شده در فرودگاه بین المللی کشور. نخست وزیر استرالیا اسکات موریسون گفت: “اعتراضات شدید استرالیا” در مورد حادثه مربوط به آگهی های استرالیایی در 2 اکتبر به طور گسترده ای به اشتراک گذاشته شد.
نخست وزیر قطر ، شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی، دستور تحقیق داده است. دفتر ارتباطات دولت گفت: “قطر از هرگونه ناراحتی یا نقض آزادی های شخصی هر مسافر ابراز تأسف می کند.” مقامات استرالیایی گفتند که علاوه بر 18 زن در هواپیمایی قطر پرواز به سیدنی ، نه پرواز دیگر جستجو شده است و آنها در حال کار با کشورهای دیگر در مورد این موضوع هستند.