قضاوت ICJ در مورد کولبوشان جداو باید به طور کامل اجرا شود: MEA | اخبار

19 نوامبر سال 2020 ، ساعت 11:02 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

آنوراگ سریواستاوا ، سخنگوی MEA ، سخنگوی MEA در 19 نوامبر هنگام سخنرانی در کنفرانس مطبوعاتی گفت: “ما معتقد بودیم که حکم دادگاه بین المللی دادگستری کولبوشان جداهو باید با روحیه خوبی اجرا شود.” وی گفت ، “دادگاه دادگاه بین المللی دادگستری 2019 در مورد کولبوشان جدهو تاکنون توسط پاکستان عمل نکرده است. ما معتقدیم که قضاوت ICJ باید با روحیه خوبی اجرا شود. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>