قدیس جین لوکش مونی از مراسم دعای همه مذهبی در برنامه افتتاحیه پارلمان جدید ابراز خوشحالی کرد.

28 مه 2023، 05:01 ب.ظ ISTمنبع: ANI

قدیس جین لوکش مونی که از مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان در 28 می در دهلی بازگشت، پس از مشاهده نمازهای همه مذهبی که به عنوان بخشی از مراسم افتتاحیه انجام شد، ابراز خوشحالی کرد.