قتل عتیق: دادگاه پرایاگراج بازداشت 3 تیرانداز را تایید کرد | اخبار

19 آوریل 2023، ساعت 12:19 عصر ISTمنبع: TOI.in

تیراندازان گانگستر عتیق احمد روز چهارشنبه به دادگاه CGM در پرایاگراج، اوتار پرادش ارائه شدند، جایی که تیم تحقیقات ویژه درخواستی را برای بازپرداخت برای بازجویی برای هر سه متهم به دادگاه ارائه کرده است. پلیس با ارائه درخواستی به دادسرای ارشد به دنبال بازداشت آنها بوده و خواستار بازداشت 14 روزه شده است. به دلیل حادثه ای که در شب 15 آوریل رخ داد، هنگامی که عتیق احمد و برادرش اشرف در حضور پلیس هنگام انتقال برای معاینات پزشکی کشته شدند، امنیت در هنگام انتقال آنها به دادگاه افزایش یافت.