قتل عتیق احمد: UP CM یوگی آدیتیانات دستور تحقیق در سطح بالا را صادر کرد | اخبار

16 آوریل 2023، 08:59 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

یوگی آدیتیانات، رئیس ارشد اوتار پرادش دستور داد تا تحقیقاتی در سطح بالا در مورد قتل گانگستر عتیق احمد و اشرف انجام شود. این حادثه زمانی رخ داد که هر دو برای معاینه پزشکی منتقل شدند. سه مهاجم که در ظاهر رسانه‌ها بودند، چندین گلوله به عتیق احمد و برادر اشرف پرتاب کردند.