قتل عتیق احمد: اولین واکنش دولت UP، می گوید حادثه بررسی خواهد شد | اخبار

16 آوریل 2023، 01:12 صبح ISTمنبع:

دولت UP به قتل گانگستر عتیق احمد و برادرش اشرف واکنش نشان داده است. شلاب مانی وزیر UP گفته است که دولت این حادثه را بررسی خواهد کرد. با این حال او این اتهام را رد کرد که این حادثه شکست پلیس UP را ثابت می کند.

مطالب جدید خواندنی  Atmanirbhar Bharat 3.0: Govt طرح شغلی جدیدی را راه اندازی می کند | اخبار