قایق های تهاجمی چینی که در LAC دیده می شوند حتی در حالی که مذاکرات از کار انداختن ادامه دارد | اخبار

02 دسامبر 2020 ، ساعت 12:59 بعد از ظهر ISTمنبع: آینه حالا

در حالی که گفتگوها بین هند و چین در مورد جدا شدن از کار در LAC ادامه دارد ، هنوز نشانه هایی از ساخت و ساز در مرز چین وجود دارد. قایق های تهاجمی چینی در سمت چینی Pangong Tso دیده می شدند. هر قایق می تواند 10 سرباز را با اسلحه و مهمات جا دهد.