قانون قمار MP 2023 به جای قانون قمار فعلی آورده می شود: سی ام شیوراج چوهان | اخبار

19 آوریل 2023، 08:31 عصر ISTمنبع: ANI

شیوراج سینگ چوهان، وزیر مادیا پرادش، در 19 آوریل گفت که قانون قمار 2023 مادهیا پرادش به جای قانون قمار آورده خواهد شد و مقررات کافی علیه قمار آنلاین در آن گنجانده خواهد شد. «قانون قمار 2023 مدیا پرادش به جای قانون قمار فعلی در مادهیا پرادش وضع خواهد شد که در آن مقررات کافی علیه قمار آنلاین گنجانده شده است. کمپین مستمر علیه شرکت‌های صندوق چیت در حال انجام است و یک سلول ویژه تحت رهبری ADG در ستاد پلیس برای نظارت بر عمل بازگرداندن پول به سرمایه‌گذاران تشکیل می‌شود تا علیه آنها اقدام شود. سینگ چوهان.