قانون حجاب ایران: ایران متعهد شده است با افرادی که رفع حجاب را تبلیغ می کنند، برخورد کند

معاون دادستان کل کشور روز شنبه گفت: افرادی که زنان را به رفع حجاب تشویق می کنند در دادگاه های کیفری تحت تعقیب قرار می گیرند و حق تجدید نظر در مورد محکومیتی را نخواهند داشت.
اظهارات او در حالی بیان می شود که تعداد فزاینده ای از زنان از قوانین پوشش اجباری ایران سرپیچی می کنند و در مراکز خرید، رستوران ها، مغازه ها، خیابان ها و سایر مکان های عمومی بی حجاب ظاهر می شوند.
چندین زن مشهور و فعال نیز در ماه های اخیر عکس های بدون حجاب خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند.
رسانه های ایران گزارش دادند که پلیس ایران روز شنبه دوربین هایی را در اماکن عمومی برای شناسایی و مجازات زنان بدحجاب نصب کرد. پلیس هفته گذشته این طرح را اعلام کرد.
علی جمادی معاون دادستان کل کشور گفت: به جرم ترویج بی حجابی در دادگاه کیفری که آرای آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است رسیدگی می شود.
وی افزود: مجازات جرم ترویج و تشویق دیگران به رفع حجاب بسیار سنگین تر از خود جرم رفع حجاب است زیرا یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد است.
او نگفته است که چه مجازاتی ممکن است وجود داشته باشد یا اینکه تبلیغ بی حجابی دقیقاً مستلزم چیست.
تعداد فزاینده ای از زنان ایرانی پس از مرگ یک زن 22 ساله کرد در حالی که در سپتامبر گذشته در بازداشت پلیس اخلاق بود، حجاب خود را کنار زده اند. مهسا امینی به اتهام نقض حجاب بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی پس از مرگ او اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند.
ویدئوهای مقاومت زنان بدحجاب در برابر پلیس اخلاق در شبکه های اجتماعی هجوم آورده است.