قاضی آباد: سارقان 30 میلیون روپیه از نمایشگاه الکترونیک در قاضی آباد غارت کردند | اخبار

24 آوریل 2023، 04:59 عصر ISTمنبع: ANI

دو سارق در 23 آوریل 30 هزار روپیه از یک نمایشگاه الکترونیکی در قاضی آباد، UP غارت کردند. کل حادثه در دوربین مدار بسته ضبط شده است. راوی کومار، ACP، ناندگرام، قاضی آباد به اطلاع داد که یک مورد ثبت شده است و تحقیقات بیشتر ادامه دارد.