فینال IPL 2023: باران تعقیب و گریز چنای سوپر کینگز در برابر گجرات تایتان در درگیری قله را متوقف کرد | اخبار

29 مه 2023، 11:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

باران دوباره فینال IPL امروز بین CSK و گجرات تایتانز را در اواسط مسابقه تهدید می کند. در حالی که CSK تعقیب و گریز خود را در میان پیش بینی باران در احمدآباد آغاز کرد، بازیکنان خارج از زمین بودند. گجرات تایتان ها هدف 215 را تعیین کرده اند و در پاسخ CSK چهار ران از 3 توپ به ثمر رساند زیرا باران مسابقه را به تاخیر انداخت. منبع: ANI