فیلم تکان دهنده حمله سگ: فیلم دوربین مداربسته: کودک سه ساله مورد حمله گله 7 سگ ولگرد | اخبار

13 آوریل 2023، 11:19 صبح ISTمنبع: TOI.in

تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که چگونه یک گله 7 سگ ولگرد بدون تحریک به یک کودک سه ساله حمله کردند. سگ‌های ولگرد را می‌توان دید که حمله می‌کنند، نیش می‌زنند و می‌کشند و بچه را در حالی که فریاد می‌زند کمک می‌کند. جان این بچه تنها به این دلیل نجات یافت که زنی سگ ها را پس از پرتاب سنگ به سگ ها بدرقه کرد. این حادثه نشان می دهد که چرا اجازه دادن به سگ های ولگرد در مناطقی که بچه ها بازی می کنند خطرناک است.