فیبر نوری زیردریایی در 11 جزیره لاکشادویپ قرار خواهد گرفت: مرکز | اخبار

دسامبر 09 ، 2020 ، 11:31 PM ISTمنبع: ANI

راوی شانکار پراساد ، وزیر حقوق و اتحادیه اتحادیه گفت که هیئت وزیران ارائه اتصال فیبر نوری زیر دریایی در 11 جزیره لاکشادویپ را تصویب کرده است. وی گفت که دولت این پروژه را ظرف 1000 روز به اتمام می رساند.