فلسطین: فرستاده فلسطین از روابط “تاریخی” با هند استقبال کرد. اشاره به سفر جیشانکار به فلسطین در سال جاری | اخبار

16 مه 2023، 01:24 صبح ISTمنبع: ANI

عدنان محمد جابر ابوالحیجا، سفیر فلسطین در هند، به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد «نکبه»، از پیوند تاریخی هند با فلسطین قدردانی کرد. این نماینده همچنین به سفر دکتر س جایشانکار وزیر امور خارجه به فلسطین در سال جاری اشاره کرد.