فعالان پونا درختان را در آغوش می گیرند تا «چیپکو آندولان» را علیه پروژه RFD در رودخانه مولا موتا نگه دارند | اخبار

30 آوریل 2023، ساعت 12:26 صبح ISTمنبع: ANI

محیط بانان در پونا مبارزه خود را با پروژه توسعه جبهه رودخانه پونا به مرحله بعدی می برند. آنها از باغ سامباجی به سمت ساحل رودخانه مولا موتا حرکت کردند. فعالان «چیپکو آندولان» در 29 آوریل درختان را در آغوش گرفتند تا از قطع درختان برای این پروژه جلوگیری کنند. قرار است 6000 درخت برای پروژه توسعه جبهه رودخانه مولا موتا در پونا قطع شود. پروژه RFD با هدف ایجاد رودخانه مولا موتا از نظر زیبایی شناسی و مقاوم در برابر سیل است. پروژه RFD همچنین امکانات پیشرفته ای مانند زمین بازی مجلل و چندین منطقه را برای عموم ارائه می دهد.