فساد در معاملات دفاعی همیشه با رهبران کنگره در ارتباط است: RS پراساد | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 07:11 PM ISTمنبع: ANI

راوی شانکار پراساد ، وزیر اتحادیه حقوق و دادگستری ، در 17 نوامبر با انتقاد از کنگره گفت هر زمان که در معامله دفاعی نظامی به لگد زدن فکر می کنیم ، به برخی از رهبران کنگره فکر می کنیم. ” به برخی از رهبران کنگره فکر کنید. هیچ کاری بدون لگد زدن وجود ندارد. پراساد گفت: “بدون معامله بدون معامله ، هیچ قرارداد بدون قطع” برای رهبران كنگره.