فرمان: فرمان دولت مرکزی باید پس گرفته شود: دی راجا درباره دیدار نیتیش کومار با مالیکارجون خارگ | اخبار

22 مه 2023، 22:49 ISTمنبع: ANI

دبیر کل حزب کمونیست هند (CPI)، دی راجا، در مورد دیدار نیتیش کومار، وزیر ارشد بیهار با مالیکارجون خارگ، رئیس کنگره، در مورد فرمان دولت مرکزی علیه حکم دادگاه عالی مبنی بر اینکه دولت دهلی باید بر خدمات کنترل داشته باشد، صحبت کرد. معاون فرماندار به تصمیم خود ملزم است. او با این مصوبه مخالفت کرد و مدعی شد که باید پس گرفته شود. او در صحبت با ANI گفت: «این حکم باید پس گرفته شود. دهلی باید دولتی کامل شود. Puducherry یک UT است اما یک دولت منتخب دارد. دولت منتخب باید از اختیارات خاصی برخوردار باشد. ال جی چیست؟ آنها منطقه ای را اداره می کنند که به آنها فرماندار می گویند.»