فرماندار RBI از طریق کنفرانس ویدئویی چهارمین روز سالانه FEDAI را سخنرانی می کند اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 08:58 PM ISTمنبع: ANI

Shaktikanta Das ، رئیس بانک ذخیره هند (RBI) ، در تاریخ 26 نوامبر از طریق کنفرانس ویدیویی به چهارمین روز انجمن فروشندگان ارز هند (FEDAI) سخنرانی کرد. در این مراسم ، داس گفت ، “ورودی های بازیگران بازار و سهامداران به ما کمک کردند اقدامات مهمی را برای جلوگیری از تأثیر COVID-19 بر اقتصاد و بازارهای مالی انجام دهد. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>