فرماندار RBI از طریق کنفرانس ویدئویی چهارمین روز سالانه FEDAI را سخنرانی می کند اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 08:58 PM ISTمنبع: ANI

Shaktikanta Das ، رئیس بانک ذخیره هند (RBI) ، در تاریخ 26 نوامبر از طریق کنفرانس ویدیویی به چهارمین روز انجمن فروشندگان ارز هند (FEDAI) سخنرانی کرد. در این مراسم ، داس گفت ، “ورودی های بازیگران بازار و سهامداران به ما کمک کردند اقدامات مهمی را برای جلوگیری از تأثیر COVID-19 بر اقتصاد و بازارهای مالی انجام دهد. “