فرصتهای کافی برای کارآفرینی ، اشتغال در میان همه گیر شدن: PM Modi | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 02:04 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی کارخانه تولید 45 مگاوات پانل Voltaic عکس مونو کریستال خورشیدی را در دانشگاه نفت Pandit Deendayal افتتاح کرد. نخست وزیر گفت: “امروز ، شما در حال ورود به صنعت هستید که به دلیل همه گیری ، تغییرات عمده ای در بخش انرژی جهان در حال وقوع است. در این زمان ، فرصت های زیادی برای رشد کارآفرینی و اشتغال وجود دارد.” . وی افزود: “جوانان قرن بیست و یکم باید با تخته سنگ تمیز و قلبی پاکیزه به معنای نیت های روشن پیش روند.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>