فرصتهای کافی برای کارآفرینی ، اشتغال در میان همه گیر شدن: PM Modi | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 02:04 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی کارخانه تولید 45 مگاوات پانل Voltaic عکس مونو کریستال خورشیدی را در دانشگاه نفت Pandit Deendayal افتتاح کرد. نخست وزیر گفت: “امروز ، شما در حال ورود به صنعت هستید که به دلیل همه گیری ، تغییرات عمده ای در بخش انرژی جهان در حال وقوع است. در این زمان ، فرصت های زیادی برای رشد کارآفرینی و اشتغال وجود دارد.” . وی افزود: “جوانان قرن بیست و یکم باید با تخته سنگ تمیز و قلبی پاکیزه به معنای نیت های روشن پیش روند.”