فداییان در بیرون Kedarnath Dham با چتر در میان بارش مداوم برف جمع شدند | اخبار

02 مه 2023، 01:15 صبح ISTمنبع: ANI

فداییان در خارج از Kedarnath Dham با چتر جمع شدند تا در میان بارش مداوم برف در 01 مه نماز بخوانند. در چند روز گذشته، Kedarnath شاهد بارش مداوم باران و برف بوده است. اداره هواشناسی هند هشدار نارنجی رنگی برای وضعیت بد جوی در این ایالت برای چهار روز آینده صادر کرده است.

مطالب جدید خواندنی  نخست وزیر مودی برای وابستگی جوانان به خود تلاش کرده است: اوتاراکند سی ام دهمی | اخبار