فاروق عبدالله مدعی است که جوانان کشمیری به عنوان ماموران سازمان های امنیتی و اطلاعاتی هند ثبت نام کرده اند | اخبار

12 مه 2023، 10:31 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

فاروق عبدالله، رئیس کنفرانس ملی مدعی شد که جوانان کشمیر به مخبران آژانس های امنیتی و اطلاعاتی هند تبدیل شده اند. وی مدعی شد که تقریباً 15000 جوان توسط این آژانس ها حقوق دریافت می کنند و با پیروی کورکورانه از این آژانس ها آینده خود را به خطر می اندازند که به طور بالقوه می تواند منجر به مرگ آنها شود.

مطالب جدید خواندنی  بانوی آروناچالی درباره جادوی ارزن با اسمریتی ایرانی صحبت می کند، نخست وزیر مودی واکنش نشان می دهد | اخبار