فاروق عبدالله مدعی است که جوانان کشمیری به عنوان ماموران سازمان های امنیتی و اطلاعاتی هند ثبت نام کرده اند | اخبار

12 مه 2023، 10:31 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

فاروق عبدالله، رئیس کنفرانس ملی مدعی شد که جوانان کشمیر به مخبران آژانس های امنیتی و اطلاعاتی هند تبدیل شده اند. وی مدعی شد که تقریباً 15000 جوان توسط این آژانس ها حقوق دریافت می کنند و با پیروی کورکورانه از این آژانس ها آینده خود را به خطر می اندازند که به طور بالقوه می تواند منجر به مرگ آنها شود.