فاجعه گاز بوپال: 36 سال بعد ، بازماندگان خواستار عدالت هستند. راهپیمایی شمع برگزار کنید | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 11:00 PM ISTمنبع: TNN

بازماندگان و خانواده های فاجعه گاز بوپال چهارشنبه در سی و ششمین سالگرد حادثه راهپیمایی شمع برگزار کردند. بازماندگان خواستار عدالت شدند و در نزدیکی مجسمه مادر بوپال راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. آنها همچنین خواستار جبران خسارت مناسب ، امکانات بهداشتی بهتر و آب آشامیدنی بهتر شدند. Chingari Trust ، یک سازمان غیردولتی که با کودکان معلول مادرزادی قربانیان گاز کار می کند به همین مناسبت نمایشگاه عکس ترتیب داده است.

مطالب جدید خواندنی  نیسان بار کاشانی تهران، کرایه با نرخ دولتی 🚚 09126952940