فاجعه گاز بوپال: 36 سال بعد ، بازماندگان خواستار عدالت هستند. راهپیمایی شمع برگزار کنید | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 11:00 PM ISTمنبع: TNN

بازماندگان و خانواده های فاجعه گاز بوپال چهارشنبه در سی و ششمین سالگرد حادثه راهپیمایی شمع برگزار کردند. بازماندگان خواستار عدالت شدند و در نزدیکی مجسمه مادر بوپال راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. آنها همچنین خواستار جبران خسارت مناسب ، امکانات بهداشتی بهتر و آب آشامیدنی بهتر شدند. Chingari Trust ، یک سازمان غیردولتی که با کودکان معلول مادرزادی قربانیان گاز کار می کند به همین مناسبت نمایشگاه عکس ترتیب داده است.