فاجعه گاز بوپال: کودکان معلول مادرزادی ادای احترام به قربانیان | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 03:43 PM ISTمنبع: TOI.in

در آستانه سی و ششمین سالگرد فاجعه گاز بوپال ، کودکان معلول مادرزادی در اول دسامبر از قربانیان ادای احترام کردند. این کودکان متعلق به خانواده هایی هستند که تحت تأثیر نشت گاز و متعاقب آن آلودگی آب در منطقه قرار گرفتند.