غلام نبی آزاد می گوید: کنگره در کمترین میزان در 72 سال گذشته است اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 07:58 PM ISTمنبع: Times Now

غلام نبی آزاد ، مدیر سابق J & K ، روز یکشنبه در کنار رهبران باسابقه کنگره ، بر لزوم انتخابات کمیته کاری کنگره و پست ریاست جمهوری تأکید کرد. وی گفت که کنگره در 72 سال گذشته در کمترین حد خود است. وی به دنبال یک اصلاح اساسی در عملکرد کنگره ، گفت که کنگره باید کادرهای خود را از سطح غرفه تا سطح ملی انتخاب کند. آزاد یکی از 23 رهبر است که نامه ای به رئیس موقت سونیا گاندی نوشت و خواستار “تغییرات ساختاری” در کنگره بود. وی با تأکید بر نیاز به تغییر برجسته در نامه ، گفت که نمی گوید من سونیا گاندی یا رهبری راهول گاندی را زیر سال می برم. وی که به دنبال نگاهی به گذشته در مورد عملکرد کنگره در مادیا پرادش و بهار بود ، گفت که از هم اکنون به گاندی ها یک تمیز پاک می کند.