غلام نبی آزاد در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مجلس شرکت نمی کند | اخبار

27 مه 2023، 05:32 عصر ISTمنبع: ANI

غلام نبی آزاد، رئیس حزب آزاد دموکراتیک مترقی، در 27 مه خبر داد که به دلیل تعهد قبلی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان شرکت نخواهد کرد. من نمی‌توانم در آن شرکت کنم زیرا قبلاً قبلاً نامزدی داشتم. ما رویای یک مجلس جدید را داشتیم. من و ناراسیمها رائو، نخست وزیر وقت، حتی یک نقشه تقریبی طراحی کردیم، زیرا پارلمان قدیمی قادر به پذیرش افراد بیشتری نبود. این یک دستاورد بزرگ است. اپوزیسیون باید به جای تحریم این مراسم به کانون تبریک بگوید. من با این اعتراض مخالفان مخالفم. اپوزیسیون در عوض می‌تواند موضوعی را مطرح کند که مردم را تحت تأثیر قرار دهد.»