غارت: بیهار: 5 نفر به دلیل غارت نماینده شرکت مالی خصوصی در گایا دستگیر شدند | اخبار

19 مه 2023، 22:09 ISTمنبع: ANI

پنج شرور دخیل در غارت نماینده یک شرکت مالی خصوصی در 19 مه دستگیر شدند. آشیش بهارتی، ناظر ارشد پلیس گایا، گفت که اشرار از گوروا دستگیر شدند. SSP Gaya Ashish Bharti گفت: «در 11 می، یک حادثه غارت با سیذارت کومار در منطقه ایستگاه پلیس روشنگانج اتفاق افتاد. 8 شرور سوار بر چهار موتورسیکلت 126530 روپیه از سیدارت کومار غارت کردند. سیدارت کومار در یک شرکت مالی خصوصی در شعبه مدانپور کار می کند. در مجموع 5 شرور به نام های مانیش کومار، محمد شمشر، پرامود کومار، ویکرام پاسوان و ماهش شارما از منطقه کلانتری گوروا دستگیر شده اند.