عید فطر 2023: BSF و گارد مرزی بنگلادش در مرز فولباری در WB تبادل شیرینی می کنند | اخبار

22 آوریل 2023، 11:08 عصر ISTمنبع: ANI

به مناسبت عید فطر در 22 آوریل، پرسنل نیروهای امنیتی مرزی با همتایان بنگلادشی خود در مرز فولباری هند و بنگلادش در بنگال غربی تبادل شیرینی کردند. هند و بنگلادش دارای میراث تمدنی و مجموعه ای از عوامل هستند که تقریباً کل طیف تعامل را در بر می گیرد. تبادل شیرین بین دو نیرو یک روند معمول در مناسبت های خاص مانند عید و دیوالی است