‘عملیات کاوری’: 362 مهاجر هندی از جده به بنگلور رسیدند | اخبار

28 آوریل 2023، 11:09 عصر ISTمنبع: ANI

دسته دیگری متشکل از 362 مهاجر هندی از سودان در 28 آوریل از جده به بنگلور رسیدند. آنها با حضور وزیر امور خارجه V Muraleedharan سودان را ترک کردند. به گفته وزارت دفاع، نهمین دسته از 135 شهروند هندی توسط IAF C 130 J EAM S Jaishankar از بندر سودان به جده تخلیه شد. هند “عملیات کاوری” را این هفته آغاز کرد تا شهروندان را از سودان جنگ زده به امن برساند. «… خوشحالم و در عین حال غمگینم چون همه دوستانم را ترک کردم. آنها اکنون به کشورهای مختلف می روند.