عملیات کاوری: 231 شهروند هندی از سودان جنگ زده به کشور بازگشتند | اخبار

29 آوریل 2023، 01:28 عصر ISTمنبع: TOI.in

در عملیات کاوری، 231 شهروند هندی از سودان تخلیه شدند. دولت هند برای بازگرداندن هندی‌هایی که در سودان جنگ‌زده گیر افتاده بودند، عملیات تخلیه را آغاز کرد. نیروی هوایی هند و نیروی دریایی هند عملیات را آغاز کردند و اتباع هندی را نجات دادند.

مطالب جدید خواندنی  سانجی سینگ، نماینده AAP، در حالی که ED به اماکن دستیاران یورش می برد، می گوید، دیکتاتوری دولت مودی را تحمل نمی کند | اخبار