عملیات کاوری: چهاردهمین دسته از 288 مهاجر هندی از بندر سودان به جده رفتند | اخبار

30 آوریل 2023، 11:15 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

چهاردهمین دسته از هندی ها بندر سودان را تحت عملیات کاوری ترک می کنند. 288 مسافر در INS Teg در مسیر جده هستند. وزارت بهداشت اتحادیه روز شنبه اعلام کرد که 117 نفر از 1191 هندی که تحت عملیات کاوری از سودان درگیری‌ها نجات یافته‌اند، در حال حاضر به‌طور رایگان در قرنطینه هستند، زیرا در برابر تب زرد واکسینه نشده‌اند. در همین حال، هفتمین پرواز با 229 مسافر قبلا جده را ترک کرده و به بنگالورو خواهد رسید.