عملیات پاکسازی در حال انجام پس از پوشاندن پتو برف جاده مغول در راجوری | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 12:13 PM ISTمنبع: ANI

بارش برف سنگین در نواحی بالاتر رشته کوه پیر پنجعال در تاریخ 25 نوامبر ادامه داشت. پتوی ضخیم برف رشته پیر پنجال را در بر گرفت. جاده مغول از 4 روز گذشته بسته است. عملیات برف روبی با استفاده از ماشین آلات سنگین در حال انجام است. جاده مغول ، Shopian جنوب کشمیر را به راجوری و پونچ متصل می کند.