عملیات نجات به پایان رسیده و کار مرمت آغاز شده است: آشوینی وایشناو | اخبار

03 ژوئن 2023، ساعت 12:46 عصر ISTمنبع: TOI.in

دارمندرا پرادان وزیر اتحادیه به همراه آشوینی وایشناو وزیر راه آهن در بالاسوره اودیشا که در آن برخورد سه قطار 238 کشته و حدود 900 مجروح برجای گذاشت به محل حادثه می رسد. آشوینی وایشناو وزیر راه آهن می گوید: “عملیات نجات کامل شده و کار بازسازی آغاز شده است. ما این حادثه را به طور کامل بررسی خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که چنین حوادثی در آینده اتفاق نمی افتد.”