عتیق احمد: UP: سکوت در اطراف محل سکونت شیستا پروین در پرایاگرج فراگیر شد | اخبار

19 آوریل 2023، 01:05 صبح ISTمنبع: ANI

پس از قتل گانگستر عتیق احمد و برادرش اشرف، سکوت در اطراف محل سکونت شیستا پروین، همسر عتیق احمد در پرایاگراج در اوتار پرادش در 18 آوریل حاکم شد. شایستا اخیرا درخواست وثیقه ای را در دادگاه ارائه کرده و اظهار داشت که به دروغ در اومش نقش داشته است. پرونده قتل دوستان