عتیق احمد: تیم تحقیقات قضایی برای رسیدگی به قتل عتیق احمد به بیمارستان کولوین رسیدند | اخبار

17 مه 2023، ساعت 12:26 عصر ISTمنبع: TOI.in

تیم تحقیقات قضایی روز چهارشنبه به بیمارستان کولوین در منطقه پرایاگراج اوتار پرادش رسیدند تا تحقیقات در مورد مرگ عتیق احمد گانگستر قتل را ادامه دهند. در 15 آوریل، این گانگستر تبدیل به سیاستمدار عتیق احمد و برادرش اشرف شد، هنگامی که توسط پلیس اوتار پرادش برای معاینه پزشکی منتقل شدند، آنها در بازداشت پلیس UP بودند و پلیس وظیفه داشت بالاترین ایمنی را برای متهمان فراهم کند. با این حال تعداد کمی از مهاجمان خصوصی که در لباس خبرنگاران رسانه ای ظاهر شده بودند، عتیق و اشرف را در مقابل چشمان پرسنل پلیس بدون هیچ گونه حفاظتی به ضرب گلوله کشتند.