عتیق احمد: تیراندازی عتیق احمد: تدابیر امنیتی در پرایاگراج UP تشدید شد | اخبار

16 آوریل 2023، 06:35 عصر ISTمنبع: ANI

امنیت در پرایاگراج اوتار پرادش تشدید شده است پس از تیراندازی عتیق احمد، سیاستمدار مافیایی در 16 آوریل. این سیاستمدار مافیایی تبدیل شده و برادرش اشرف احمد در 15 آوریل در پرایاگراج به ضرب گلوله کشته شدند. افراد دستگیر شده تحت بازداشت قرار گرفتند. در زمان وقوع تیراندازی توسط پلیس انجام شد. بند 144 در تمام ولسوالی ها تحمیل شده است، در حالی که راهپیمایی پرچم پلیس نیز در چندین مکان در UP انجام می شود. در همین حال، یوگی آدیتیانات، سی ام یوگا نیز ریاست جلسه ای در سطح بالا با مقامات پلیس را در محل اقامت خود بر عهده داشت.