عتیق احمد: تدابیر امنیتی در دفتر عتیق احمد گانگستر در پرایاگراج تشدید شد | اخبار

25 آوریل 2023، 09:05 عصر ISTمنبع: ANI

تدابیر امنیتی در دفتر عتیق احمد گانگستر در پرایاگراج اوتار پرادش در 25 آوریل تشدید شد. پلیس اوتار پرادش لکه های خونی را در داخل دفتر نیمه تخریب شده در 24 آوریل پیدا کرد. عتیق احمد و برادرش اشرف احمد در 15 آوریل توسط مردانی که خود را به عنوان افراد رسانه ای معرفی می کردند تیراندازی کردند. شب