عتیق احمد: آیا عتیق احمد قصد افشای اسرار حزب سمجوادی را داشت، از گیریراج سینگ سوال می کند | اخبار

17 آوریل 2023، 01:00 صبح ISTمنبع: ANI

گیریراج سینگ، وزیر اتحادیه که در مورد تیراندازی عتیق احمد، سیاستمدار مافیایی شده صحبت می کرد، این سوال را مطرح کرد که آیا عتیق احمد قصد دارد اسرار حزب سمجوادی را فاش کند. او هنگام صحبت با رسانه‌ها گفت: «من در یکی از کانال‌های خبری شما از تلویزیون تماشا کردم و یکی از اعضای میزگرد شما حتی از این سوال پرسید که آیا عتیق احمد قصد دارد اسرار حزب سمجوادی را فاش کند یا خیر. در حال حاضر در مورد چگونگی برخورد در دست بررسی است. در اودیشا یکی از وزرا کشته شد، چرا نظم و قانون در آنجا برقرار نشد.»