طوفان Nivar: 22 تیم موجود در زمین ، 8 تیم در حالت آماده باش ، به NDRF DG اطلاع می دهد. | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 10:41 PM ISTمنبع: ANI

پیش از “سیکلون نیوار” ، در مجموع 22 تیم در زمین و 8 تیم در آماده به کار هستند ، هنگام سخنرانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی در 24 نوامبر ، به SN Pradhan ، مدیرکل نیروی ملی برای مقابله با حوادث اطلاع داد. وی گفت ، “12 تیم در تامیل نادو ، 2 تیم در Puducherry و 1 تیم در Karaikal مستقر شده اند. 3 تیم در Nellore و 1 تیم در Chittoor مستقر شده اند. 3 تیم از قبل در Visakhapatnam مستقر شده اند. در مجموع 22 تیم در زمین و 8 تیم در حالت آماده باش هستند. در مجموع 30 تیم متعهد شدند. ” قسمت های ساحلی چنای پیش از ‘سیکلون نیوار’ در آماده باش هستند.