طوفان “موکا” به “طوفان طوفانی بسیار شدید” تشدید می شود | اخبار

13 مه 2023، ساعت 12:34 صبح ISTمنبع: ANI

طوفان طوفانی “موکا” در 12 مه به یک طوفان گردباد بسیار شدید تبدیل شد. به احتمال بسیار زیاد به سمت شمال – شمال شرق حرکت می کند و در طول شب 12 مه در شرق خلیج مرکزی بنگال تشدید می شود. دانشمند IMD Bhubaneswar Umashankar Das در 12 مه اطلاع داد. طوفان طوفانی “موکا” بیشتر به یک طوفان طوفانی بسیار شدید تبدیل شده است. داس در گفتگو با آنی گفت: “طوفان طوفانی شدید “موکا” به طوفان طوفانی بسیار شدید بر فراز مرکزی مجاور خلیج جنوب شرقی بنگال تشدید شده است. طی 06 ساعت گذشته با سرعت 09 کیلومتر در ساعت به سمت شمال در حال حرکت است و به یک طوفان گردبادی بسیار شدید تبدیل شده و در مرکز خلیج جنوب شرقی بنگال واقع شده است.