طوفان شدید موکا در حال تشدید شدن است و باران را به شمال شرق این آخر هفته می آورد | اخبار

12 مه 2023، 10:57 صبح ISTمنبع: TOI.in

طوفان شدید موکا در جنوب شرقی خلیج بنگال قرار است روز جمعه تشدید شود. یک فرورفتگی عمیق در خلیج بنگال با سرعت 8 کیلومتر بر ساعت به سمت شمال غربی حرکت کرده است. پیش‌بینی می‌شود که انحنا داشته باشد و به سمت شمال – شمال شرق حرکت کند و به یک طوفان شدید طوفانی تبدیل شود. پیش بینی می شود که در 13 می به اوج خود برسد.