طلسم تازه بارش برف در J & K’s Doda ، دما به طور قابل توجهی کاهش می یابد | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 03:40 PM ISTمنبع: ANI

منطقه دودا در جامو و کشمیر باران و بارش برف تازه دریافت کرد. این منطقه در یک لایه ضخیم از پتو سفید برف پوشانده شده است. با این کار ، دما در منطقه بیشتر کاهش می یابد. حداکثر دمای ثبت شده 15 درجه سانتی گراد بود. در 16 نوامبر چندین منطقه با ارتفاع زیاد از اوتاراخند و J&K باران سنگینی برف گرفت که باعث کاهش دما در منطقه شد اما بر زندگی عادی و بسته شدن اجباری بزرگراه ملی نیز تأثیر گذاشت. مناطق هیمالیای علیا در حال بارش سنگین برف هستند که شرایط سرما را در این ایالت تشدید می کند.

مطالب جدید خواندنی  دارشان در معبد Shree Somnath، اول جیوتیرلینگا، 01 - ژوئن - 2023 | اخبار