طرح ضمانت خط اعتبار اضطراری تا 31 مارس 2021 تمدید شد: FM Sitharaman | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 10:34 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نیرمالا سایتارامان ، وزیر دارایی اتحادیه در 12 نوامبر ، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایتخت ملی ، از تمدید طرح ضمانت خط اعتباری اضطراری تا 31 مارس خبر داد. “طرح تضمین خط اعتباری اضطراری موجود تا 31 مارس 2021 تمدید شد. پشتیبانی اعتبار تضمینی برای 26 بخشهای تحت فشار توسط کمیته کمات مشخص شده است. ECLGS اصلی یک سال مهلت قانونی و 4 سال بازپرداخت داشت ، طرح جدید دارای 1 سال توقف و 5 سال بازپرداخت خواهد بود. ”FM گفت. در مورد EPFO ​​، FM Sitharaman گفت: “موسساتی که پس از شروع طرح در سازمان صندوق تأمین کارمندان (EPFO) ثبت نام می کنند ، برای همه کارمندان جدید یارانه می گیرند. این طرح تا 30 ژوئن 2021 به بهره برداری می رسد. ”