صورتحساب های مزرعه: مرکز امیدوار به دستیابی به موفقیت است ، از کشاورزان می خواهد اعتراض خود را متوقف کنند | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 09:17 PM ISTمنبع: بار اکنون

وزیر کشاورزی اتحادیه نارندرا سینگ تومار از کشاورزان خواست تا اعتراض خود را متوقف کنند و آنها را برای گفتگو دعوت کرد. وی گفت: “ما فردا با رهبران کشاورزان بحث خواهیم کرد. بیایید ببینیم تا چه حد می توان مسائل را حل کرد.” در اوایل روز ، دارشان پال ، رئیس اتحادیه Krantikari Kisan گفت: “ما خواستار این هستیم که دولت مرکزی برای لغو قوانین مزرعه جلسه ویژه پارلمان را فراخواند.”