صدوی پراگیا خواستار قانونی سختگیرانه تر علیه “جهاد عشق” است. | اخبار

29 نوامبر 2020 ، 08:55 AM ISTمنبع: بار اکنون

رهبر BJP ، صدوی پراگیا خواستار قوانین سختگیرانه تری علیه جهاد عشق بود. صدوی گفت که جهاد عشق توطئه قدرت های خارجی است و مجازات 10 سال زندان کافی نیست. صدوی پراگیا گفت که مجازات ابد یا مجازات اعدام باید در قانون برای چنین مجرمان وجود داشته باشد. دولت یوگی آدیتینات مصوبه ممنوعیت تبدیل غیرقانونی دین در اوتار پرادش ، سال 2020 را در کابینه ایالتی تصویب کرد و پس از تأیید فرماندار به قانون تبدیل شد.