صدها نفر خون اهدا کردند: دکتر جایانت پاندا، کالج پزشکی SCB، تصادف قطار بالاسور | اخبار

03 ژوئن 2023، ساعت 02:30 عصر ISTمنبع: TOI.in

استقبال بسیار زیادی از سوی جوانان وجود دارد. صدها نفر خون اهدا کردند. بیش از 3000 واحد خون از شب گذشته در کاتک، بالاسوره و بهدارک جمع آوری شده است. ما همچنین به صندوق‌های امدادی CM و PM کمک کرده‌ایم: دکتر Jayant Panda، کالج پزشکی SCB، Cuttack on Balasore قطار